PRESSEMELDING

 
 

Lansering av Nordic Futures Knowledge Cloud

– Fellesnordisk lærings og erfaringplattform drevet av EdCast og Future Learning Lab

Oslo Opera House; Photo by Livio Barcella Oslo Opera House; Photo by Livio Barcella

 

Oslo Operaen, 12. juni 2018

“Brunvold” 13:30 – 15:30

 

“Vi er midt i et skifte i måten høyere utdanning og arbeidsliv samvirker på og det reflekteres ikke minst i de mange nordiske aktørene som etablerer seg i det såkalte “edtech” markedet”, sier Oddgeir Tveiten. Han er professor i medievitenskap og en av initiativtakerne til Nordic Futures. 12. juni lanserer forskningsnettverket Future Learning Lab Nordic Futures sammen med det Silicon Valley-baserte selskapet EdCast. 

Et internasjonalt team med forskere fra blant annet Stanford, University of Texas er i Oslo i forbindelse med konferansene Global Seed Forum og Future Insight 2030. Nordic Future lanseres med EdCasts CEO og grunnlegger Karl Mehta til stede. Mehta er en prisbelønnet investor og gründer fra Silicon Valley, som blant annet i 10 måneder var Barack Obamas første “Innovation Fellow” i Det Hvite Hus. 

“Digital læringsteknologi har mange av de samme kvaitetene som andre digitale teknologier. Grunnleggende sosiale praksiser og ikke minst utdanningsinstitutsjonene selv utfordres til å forstå læring på nye måter. Og det må vi, ettersom våre studenter gjør det”, sier Tveiten. 

Med prosjektet Nordic Futures håper vi å bygge bredere allianser og en arena for felles erfaringsutveksling bant lærere, forskere, politikere, skoleledere og andre over hele Norden. Våre årlige konferanser kalt World Learning Summit blir en av arenaene der erfaringene fra Nordic Futures vil få plass og oppmerksomhet. “EdCast muliggjør nytenkning om læring og utvikling på alle nivå og ikke minst utvikling av fleksibel læring i arbeidsliv. Grunnlaget er en kultur og en satsning på livslang læring, der selve kunnskapsskye er basert på kontinuerlig input fra aktører, støttet av EdCasts AI i utvikling av såvel informasjons- og kunnskapsoppdatering individuelt som etablering av kurs og læringsplaner. Skreddersydde opplæringsplaner for den enkelte foregår sømløst og parallelt med informasjon på brukernes fellesarena”, sier Karl Mehta, grunnlegger og CEO i EdCast.“Gjennom flere prosjekter har vi forsøkt å kartlegge samspillet mellom teknologi, teknologer, entreprenørskap, læring og utdanningsinstitusjoner i Norden. Der finnes jo over hele Norden blant annet en rekke lærere som har beveget seg over i entreprenørenes rekker. Målsettingen med Nordic Futures er ikke minst å bidra til å opprettholde et fokus på Norden som region i en verden preget av digitalisering og globalisering. Livslang læring vi i årene som kommer får en enda større plass i læringsforløpet. Sett utenfra framstår Norden med en samfunnsmodell tuftet på offentlighet, velferd og gratis skolegang. “Det er jo ikke minst disse mer ideelle dimensjonene som driver en medieforsker til å delta i anleggingen av Nordic Futures dette,” sier Tveiten. 

 
  

Kontaktinfo: 

Future Learning Lab – Nordic Futures Group: Oddgeir Tveiten, grunnlegger av Future Learning Lab og professor i medievitenskap, Universitetet i Agder – Donna K. Kidwell, Co-chair/kommunikasjonsansvarlig, Future Learning Lab. 

EdCast: Karl Mehta, CEO og grunnlegger av EdCast – Phil Levinson, VP og Head of Marketing

 

 

Visual illustration: Oslo Opera House by Livio Barcella (https://flic.kr/p/qvuWkw)